Derfor er en bæredygtig tilgang til IT nødvendigt

Det danske firma Refurb opkøber brugt IT-udstyr og istandsætter det, så det kan blive genbrugt.

Klima, bæredygtighed og grøn omstilling er begreber, der har aldrig stået højere på dagsordenen, end de gør lige nu. Vi lever i en global verden, hvor forbruget i den fremadstormende ’brug-og-smid-væk’-kultur dominerer og er en af de største klimasyndere – det gælder også forbrugerelektronik.

Af Dennis Lauritzen, E-commerce Manager i Refurb

Du kender det sikkert – den nyeste smartphone er landet på gaden, og din ellers velfungerende telefon må lade livet – men er det nødvendigt? Vi forsøger her at stille skarpt på elektronisk affald, og hvorfor vi som samfund skal ændre vores mindset omkring IT og elektronik.

Vi lever i en verden, hvor den teknologiske udvikling foregår med lynets hastighed. De store producenter som Apple, Samsung og HP spytter nye modeller ud på samlebånd. Det betyder, at vi som forbrugere hurtigt kan fristes blandt andet af de mange nye features.

Denne forbrugsfest skal stoppes, og vores adfærd skal ændres. Vi skal nemlig til at tænke mere rationelt, dels så miljøet belastes mindre, dels i et større perspektiv for at sikre, at der er en verden til de næste generationer.

Løsningen – i denne kontekst – er cirkulær økonomi, som i sin grundform er modsvaret til den lineære tanke om at producere, brug og smide væk. Som samfund skal vi kort sagt reducere vores forbrug af IT og forbrugerelektronik, genbruge det og sørge for at mest muligt bliver genanvendt.

Hvad er elektronisk affald?
For at kunne forstå problematikken og den store negative miljøpåvirkning, som elektronik kan have, er det vigtigt at få definitionen af begrebet på plads.

Det lange, og noget kringlede navn for elektronisk affald er waste electrical or electronic (WEEE) – i daglig tale omtalt som e-waste.

Det dækker kort sagt over alle apparater, som er udstyret med enten et stik, en elektrisk ledning eller et batteri. Det dækker derfor også over et bredt spektrum af elektronik – alt fra brødristere og elektriske tandbørster til bærbare computere og smartphones.

Elektronisk affald er et stort problem
Elektronisk affald har en stor negativ indvirkning på vores miljø – specielt når det ikke bliver håndteret korrekt.

Ifølge PACE (Platform for Accelerating the Circular Economy), kommer hele 70 procent af alle giftige affaldsstoffer fra e-waste – og dette er selv om selve det elektroniske affald ”kun” udgør 2 procent af den samlede affaldsmængde.

Det er desuden fastlagt, at du i højkompleks elektronik (som eksempelvis smartphones) kan finde op imod 60 af grundstofferne fra det periodiske system. En gennemsnitlig smartphone indeholder blandt andet 16 procent kemikalier – kemikalier, som kan være giftige, hvis ikke de håndteres korrekt.

Hver gang, der skal produceres en computer, estimeres det, at der blandt andet skal bruges halvandet ton vand samt flere kilo kemikalier – og faktisk bruges 80 procent af al den energi, som én computer bruger i hele dens levetid, alene på produktionen – resten bruges over flere års brug.

Fremtidsudsigterne ser dystre ud, hvis ikke vi gør noget
Den store udfordring ligger i den andel, som bliver sendt til genanvendelse. På globalt plan er dette kun 20 procent. De resterende 80 procent, som ikke genbruges, ender som affald på gigantiske lossepladser i Kina og Afrika ifølge PACEs rapport om cirkulær økonomi.

Sagens kerne er, at en stigning i mængden af såkaldt e-waste vil have en enorm negativ indflydelse på vores klode. Sat i perspektiv: Den globale generering af elektronisk affald var i 2018 på hele 50 millioner tons. Alene i 2021 estimeres det at stige til 52 millioner tons. Fortsætter vores forbrugsvaner, skønner PACE, at vi på globalt plan vil generere 120 millioner tons i 2050.

På nationalt plan er det skræmmende læsning, at vi i Danmark – som ser os selv som et foregangsland inden for grøn omstilling – i 2018 var det tredje mest e-waste-genererende land i verdenen med hele 24,8 kilo per indbygger – kun overgået af Norge (28,5 kilo) og Storbritannien (24,9 kilo).

Ovenstående tal taler for sig selv. Det er tydeligt, at vi skal ændre vores mentalitet, når det kommer til vores forbrug af IT og elektronik, for her er et paradigmeskift til en mere cirkulær tankegang et must.

Det forsøger vi hos Refurb at stå i spidsen for med vores cirkulære forretningsmodel, hvor 95 procent af alle de enheder, vi indkøber, istandsættes og genbruges, mens resten (selvfølgelig) genanvendes.

Refurb – en forretning skabt på cirkulær økonomi
En sund forretning baseret på en grøn, bæredygtig og cirkulær tilgang til IT er noget, som vi i Refurb har fået øjnene op for.

Vi er Danmarks førende leverandør af genbrugt IT-udstyr til private, erhverv og det offentlige, hvor vi udbyder et stort udvalg af genbrugte computere, tablets og smartphones i høj kvalitet. Hos Refurb er vi båret af, at alle skal vinde, og arbejder ud fra en vision om at gøre en forskel. Som kunde hos os vinder du ved at få kvalitetsprodukt til en bedre pris – og miljøet vinder, når du vælger genbrug.

Sådan gør Refurb genbrugt IT til en bæredygtig forretning.

I praksis opkøber vi større partier af brugt IT-udstyr fra større virksomheder og offentlige institutioner med henblik på renovering.

Inden de kommer ud og gør glæde hos en ny bruger, sørger vi i vores professionelle produktionssetup for sletning af al data – og det er med mest sikre datasletningsmetoder. Dernæst sørger vi for, at maskinen er 100 procent rengjort og installeret med den nyeste software.

Selv om den enkelte virksomheds IT er blevet afskrevet i regnskabet og derfor udskiftes med nyt, så arbejder vi hos Refurb med tankegangen om, at den enkelte maskine sagtens kan gøre gavn flere år frem – blandt andet hjemme i privaten hos dig eller mig.

Vores forretning minimerer også behovet for nyproduktion – faktisk sparer du miljøet for op imod 80 procent af den CO2-udledning, som bruges i forbindelse med produktionen af tilsvarende nyt.

Vælger du Refurb ved dit næste IT-køb, sparer vi på klodens ressourcer – og sammen bidrager vi på denne måde til en mere bæredygtig tilgang til IT.