Klimadebatten udstiller vores manglende evne til at tænke langsigtet

Klimadebatten bliver jævnligt udsat for forsøg på at sprede tvivl om, hvorvidt klimaforandringerne nu også er så slemme igen. Men det er de, og derfor er det et problem, når vi hele tiden bombaderes med ”argumenter” om, at vi trygt kan fortsætte vores klimabelastende livsstil uden at bekymre os. Vi har – desværre – alle et ansvar.

Filosoffer har en tendens til at fremsætte hypotetiske og til tider obskure eksempler, som kan være svære at relatere til for ikke-filosoffer. Men der er faktisk en god grund til det. Eksempler kan nemlig skabe klarhed over og enighed omkring, hvordan vi bør handle, når vi ser bort fra, hvordan vi hver især har lyst til at handle.

Vil du fx helst stå en time i et lille lukket rum, hvor der står en benzindrevet bil med motoren kørende – eller vil du hellere stå i selvsamme rum, hvor det er en elbil, der har motoren kørende? Vil du nyde at spise en oksekødsbøf hver dag, hvis du ved, at du dræber et barn om ugen ved at gøre det? Vil du flyve til din næste rejsedestination, hvis du ved, at du dermed udsletter en truet dyreart?

Eksemplerne er tænkte og kan heller ikke stilles op i et én til én-forhold, som jeg har gjort det. Ikke desto mindre ligger de tæt på virkeligheden, og jeg vil tro, at de fleste mennesker vil vælge elbilen frem for benzinbilen, kikærtebøffen frem for oksekødsbøffen og toget frem for flyveren, hvis de skal svare på ovenstående spørgsmål.

Så hvorfor er det, at vi ikke gør det, når nu vi ved, at vores klimabelastende vaner rent faktisk er med til at udslette dyrearter, fremtidige generationer og forværre forholdene for os selv lige nu og lige her?

Jeg vil tro, at de fleste mennesker vil vælge elbilen frem for benzinbilen, kikærtebøffen frem for oksekødsbøffen og toget frem for flyveren, hvis de skal svare på ovenstående spørgsmål | JESPER PØHLER


Vi mangler evnen til at tænke langsigtet

Studier viser, at hvis vi fx skal vælge mellem én skumfidus nu eller tre skumfiduser om en uge, så vil vi vælge én skumfidus nu. Det er rimelig ulogisk, da vi jo får mere ud af at vente, uden at det er på bekostning af noget andet. Ikke desto mindre bekræfter flere studier, at vi har svært ved at træffe de valg, der er bedst for os i det lange løb, hvis vi kan få en gevinst nu og her.

Jeg oplever, at det samme gør sig gældende i klimadebatten. Det er svært og abstrakt at forstå, at den bøf, jeg spiser lige nu, er med til at skade planter, mennesker og dyr. Bøffen er jo stegt, og koen er død. Og det er jo bare én bøf. Så hvorfor skulle det gøre noget?

Men mange bække små og én, to, tre, og så er klimakatastrofen over os.


Klimavenlige vaner er ren egoisme

Klimakatastrofen rammer ikke kun planter, dyr og andre mennesker – den rammer også os selv. Derfor vil det også være ganske egoistisk at få sig nogle mere klimavenlige vaner. Dine børn, din sundhed, dine venner og familie og dit samfund vil få glæde af det.

Ofte bliver klimahensyn dog fremstillet som et stort offer for den enkelte, som kun tjener fremtidige generationer, fjerne egne og mennesker og i det taget forhold, som du som enkeltindivid aldrig vil mærke noget til.

Derfor er det også fristende at tage imod Karen Hækkerups anbefaling i Politiken om at blive ved at spise masser af kød – for så behøver vi jo ikke at foretage os noget. Det er også rarere at blive hjemme fra lørdagens klimamarch, for der er sikkert nogle andre, der tager til den. Og det er nemmere at lade politikerne og virksomhederne tage kampen og vente på, at verden bliver bedre.

Men verden bliver ikke bedre, hvis ingen gør noget. Verden bliver til gengæld lynhurtigt bedre, hvis alle gør lidt. Så lad være at droppe oksekødet, hvis du elsker en saftig, rød bøf. Men begræns dit kødforbrug. Lad være med at droppe flyveturene ud i verden. Men skift nogle af dem ud med en togtur rundt i Europa. Lad være med kun at gå i bomuld. Men bestræb dig på at forbruge bedre oftere. Lad være med at … You get the point!

Når Karen Hækkerup tilbyder en let løsning uden personlige omkostninger kan det være fristende at vælge den. Men det er en farlig anbefaling, og jeg vil her give en kontraanbefaling: Hvis vi hver især gør lidt, så er vi alle nået langt.

Af Jesper Pøhler
Kommunikatør og filosof og initiativtager til Fair Stuff
Foto: Jesper Møller-Fink